ReadyPlanet.com


ตะแกรงขัดขาว ของเครื่องขัดมัน Satake ซานตาเก้ แบบรู 2 ชั้น
ติดตามเราได้ทางfacebook fanpage


ตะแกรงล้อมหินโคน

ตะแกรงล้อมหิน ตะแกรงหินโคน ตะแกรงล้อมหินสแตนเลส ทนทาน ประหยัดพลังงาน จมูกข้าวหักน้อย ได้เปอร์เซนต์ข้าวต้นสูง ไม่แพ้ลวดสานตะแกรงล้อมหินโคน ลายขัดขาวตะแกรงล้อมหิน ลายขัดขาวarticle

ตะแกรงล้อมหิน ลายขัดขาว Stainless หนา 0.9 - 1.2 มม. ขนาดรู 0.8 - 0.9 มม. ตัดตามขนาดโครงหิน พร้อมดัดโค้งเข้ารูป

ตะแกรงล้อมหิน ลายข้าวนึ่ง รูเลขหนึ่งตะแกรงล้อมหิน ลายเลขหนึ่งarticle

ตะแกรงล้อมหิน ลายเลขหนึ่ง เหมาะสำหรับข้าวนึ่ง โดยเฉพาะ Stainless หนา 1.0 - 1.2 มม. ตัดตามขนาดโครงหิน พร้อมดัดโค้งเข้ารูป

ตะแกรงล้อมหินโคน ลายขัดมัน ตะแกรงหินตะแกรงล้อมหิน ลายขัดมัน

ตะแกรงล้อมหิน ลายขัดมัน ปล่อยข้าวได้เร็ว ได้จมูกข้าวที่ดี วัสดุ Stainless หนา 1.0 -1.2 มม. ขนาดรู 0.85 มม. ตัดตามขนาดโครงหิน พร้อมดัดโค้งเข้ารูป

ตะแกรงล้อมหิน ลายสลับ ตะแกรงหินโคนตะแกรงล้อมหิน ลายสลับ

ตะแกรงล้อมหิน ลายสลับ Stainless หนา 0.9 - 1.2 มม. ขนาดรู 0.8 - 0.9 มม. ตัดตามขนาดโครงหิน พร้อมดัดโค้งเข้ารูป

nattasup.ล้อมหินโคน-รูกลมตะแกรงล้อมหิน รูกลมarticle

ตะแกรงล้อมหิน รูกลม ขนาดรู 1.4 - 1.8 มม.  Stainless หนา 0.9 - 1.2 มม.  ตัดตามขนาดโครงหิน พร้อมดัดโค้งเข้ารูป

หน้า 1/1
1
[Go to top]